top of page
 • Forfatterens bildeAstrid Valen-Utvik

AS Familien

Kvinnen i vår familie, AS Familien, bygger opp sitt eget firma og investerer bortimot all sin tid i dette. Som seg hør og bør når man etablerer en ny virksomhet vil nok noen si. For AS Familien fører det til at mannen i hustanden er midlertidig ansvarlig for de aller fleste huslige syssler. Han har ansvar for og oversikt over oppgaver som støvsuging, klesvask, laging av vidunderlig god og næringsrik middag, dusjing og stell av tre småtroll og å få orden på ungenes klesskap. Han lager stort sett alle matpakker. Og finner frem klær til ungene kvelden i forveien. Han leser til og med bøker for familiens barn på sengekanten.

I henhold til tradisjonelle kjønnsrollemønstre er oppgaver av huslig karakter svært lite maskulint. Det kan rett og slett føre til at mannen blir homofil. Og med en overhengende fare for å gjøre sin mann homofil, kan det hende kvinnen i familien føler seg forpliktet til å revurdere. Enten revurdere sitt ekteskap eventuelt sin seksuelle preferanse, eller revurdere oppstarten av sin virksomhet.

Om kvinnen skulle bruke sine innprentede teorier fra siviløkonomstudiet i fordunste tider til å vurdere oppstarten av virksomheten opp mot et forhold til en homofil mann, eventuelt en skilsmisse, så kan vi se for oss at kvinnen vil sitte igjen med følgende resultat av SWOT-analysen;

 1. Strengths

  1. Økonomien i AS Familien bedrer seg noget

  2. Markedet ser ut til å være positive til kvinnens tanker og ideer (ref. markedsanalyse 101)

  3. Kvinnen ser utfordringer for og utvikling av Selvet i umiddelbar fremtid

 2. Weaknesses

  1. Om enn AS Familiens øknomi bedrer seg, er det fortsatt usikkert hvorvidt det forblir en familie å bruke disse økte midlene på – på sikt. Det sagt, antakelse om at en splittet familie ikke er rimeligere totalt sett enn en hel familie vil være, synes fornuftig. Det ryktes om dobbelt budsjett for klær, leker og utstyr, dog forventes matbudsjettet å halveres.

  2. Familiens barn kan få redusert påvirkning av den kvinnelige delen av sitt kjødelige opphav i en tid fremover (her strides de lærde om dette punktet egentlig burde stå under ‘strengths’)

  3. Familiens barn blir forledet til å tro at barns mødre ikke baker hjemmebakt til enhver anledning, at ikke alle supper lages fra bunn og at ikke hjemmelagde bursdagkort i tre lag er hverdagskost.

  4. Familiens barn blir forledet til å tro at en kvinne kan være gründer, bedriftsleder, sjef og driftig nok til å skape sin egen arbeidsplass. Dette ses på særs alvorlig av flere årsaker. AS Familien har to sønner; de vil ved dette være av oppfatningen av at de står ovenfor en 100% konkurransesituasjon i arbeidsmarkedet, ikke kun 50% som realiteten er. Den andre årsaken til at dette ses på som særs alvorlig er at AS Familien også har en datter; med slik villeding vil tro at hun har det samme utgangspunktet i arbeidslivet som gutter. Hun vil mest sannsynlig gå på en formidabel smell og være heldig om hun fanges opp av redningsnettet til NAV.

  5. I ytterste konsekvens vil AS Familien sin mannlige rollemodell bli fullstendig homofil. Frem mot total homofili vil det være gode perioder hvor mannen kun er særdeles hyggelig, pliktoppfyllende og arbeidssom. Hvor grensen går er uvisst, med ett kan han bli homofil. Det er heller ikke på det rene om han vil bli en feminin homofil eller en maskulin homofil – det er derfor ikke avklart om barna til denne familien til slutt sitter igjen med to feminine eller en feminin og en maskulin, dog særs homofil rollemodell.

 3. Opportunities;

  1. Markedet for gode realityshow ser ut til å være godt i Norge à la 2010 – situasjonen til AS Familien kan være en potensiell kilde til stjernestatus, god økonomi og stor fremtid. (Notat til selv: TVNorge ser ut til å være ledende på dette området).

  2. Mye kan ordnes kirurgisk for tiden, en mann har tross alt født et barn – så om AS Familiens mann blir fullstendig homofil så finnes det nok kirurgiske inngrep han kan gjennomgå for å igjen bli en hetrofil mann.

  3. Det snakkes til stadighet i media om kampanjer som skal legge til rette for at selv de som ikke er som alle oss andre, skal bli akspetert. Om det er satt av store midler til slik forebyggende humbug-arbeid, kan det være en god inntektskilde til AS Familien. (Notat til selv: Legathåndboken, søke kommunale midler, m.m.)


 1. Threats;

  1. Det ryktes om at skole og barnehage nå er mer ansvarliggjort i forhold til å rapportere mistenkelige forhold i hjemmet. Det er ikke brakt på det rene hva de ulike definisjonene på ‘mistenkelige forhold’ er, men det antas med stor sannsynlighet at forholdene i AS Familien faller inn under opptil flere av disse definisjonene.

  2. Det er overhengende fare for at det eminente helse-Norge vil fange opp AS Familien på sin radar. Det er også her usikkert hvilken av deres radarer som vil plukke opp denne familien, men Psykriatisk, Kirurgisk og Sosial radar antas som forholdsvis sikre.

  3. En ting som er så sikkert at det er rett og slett er garantert, er at AS Familien vil fanges opp av Skatteetaten. De har gode spioner på laget som leter etter mistenkelig inntekt, tjent inn på uansvarlig, usaklig og usømmelig vis. En kvinne som har AS Familiens bærende inntekt er uansvarlig, usakelig og usømmelig per definisjon og det forventes allerede straffebøter.

Analysen er klar. Er det noen som vil hjelpe meg med å konkludere?

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page